Trang chủ Video Tin tức

Lễ ra mắt Happy Bridge - Nhịp Cầu Hạnh Phúc

14:22:00 18/10/2019 - Tin tức
Tại Lễ ra mắt Happy Bridge - Nhịp Cầu Hạnh Phúc", ông Hồ Nghĩa Thứ, đồng sáng lập Dự án ký kết bảo trợ truyền thông về dự án với ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên - thanhnienviet.vn

 

TP Hồ Chí Minh

TIN MỚI