Trang chủ Video Tin tức

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

09:47:00 29/05/2019 - Tin tức
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 

TP Hồ Chí Minh

TIN MỚI