Trang chủ Video Tin tức

Chia sẻ cùng thầy cô người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn

15:08:00 13/08/2020 - Tin tức
Năm 2020, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương các giáo viên là người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy học cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

 

TP Hồ Chí Minh

TIN MỚI