Trang chủ Video Tin tức

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

10:08:00 29/05/2019 - Tin tức
Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 129 năm ngày sinh nhật Bác do Trung ương Đoàn tổ chức.

 

TP Hồ Chí Minh

TIN MỚI